Naar de beginpagina van Energie vergelijken

Aanvullende verzekering - Informatie over aanvullende verzekeringen

Kies voor een voordelige aanvullende verzekering:

Ongevallen inzittenden verzekering

Een ongevallen inzittenden verzekering, keert een percentage van het verzekerde bedrag uit bij overlijden en blijvende invaliditeit.

Deze verzekering keert ook uit als de schade door eigen schuld is ontstaan, of als de aansprakelijkheid van de bestuurder of tegenpartij niet kan worden vastgesteld
waardoor de schade niet verhaalbaar is.

Schade inzittenden verzekering

Deze verzekering vergoedt de werkelijk geleden schade van de bestuurder en passagiers als gevolg van een ongeval.

De uitkering is tot een maximum van het verzekerde bedrag. De schade kan bestaan uit:
  • zaakschade
  • inkomstenderving
  • huishoudelijke hulp
  • vervoerskosten
  • medische kosten
  • smartengeld
  • uitvaartkosten.
Deze verzekering keert ook uit als de schade door eigen schuld is ontstaan,
of als de aansprakelijkheid van de bestuurder of tegenpartij niet kan worden vastgesteld,
waardoor de schade niet verhaalbaar is.


Rechtsbijstandverzekering

De schade die u oploopt in het verkeer kan behoorlijk in de papieren lopen.
Deze schade wordt lang niet altijd vanzelfsprekend vergoed. Met een rechtsbijstandverzekering
vergroot u de kansen op het halen van uw recht en vergoeding van de schade.

Hulpverlening

Deze verzekering geeft recht op hulp wanneer het verzekerde motorrijtuig door een ongeval,
brand of enig ander van buiten komend onheil, niet meer kan rijden en/of de bestuurder
daardoor niet meer in staat is het motorrijtuig te besturen.

De hulpverlening omvat onder andere berging en vervoer van het beschadigde motorrijtuig. Daarnaast is 
het vervoer van de bestuurder en eventuele inzittenden, naar een door de verzekerde te bepalen adres, gedekt.

Mobiele apparatuur

De mobiele apparatuur, die in het verzekerde motorrijtuig aanwezig is, is gedekt tegen: 
  • verlies
  • diefstal
  • beschadiging

Eigen vervoerdekking

Deze verzekering biedt dekking voor schade aan de in het verzekerde motorrijtuig aanwezige vervoerde zaken,
zoals gereedschappen en/of handelsgoederen. Verlies of beschadiging moet zijn ontstaan door diefstal of vandalisme.


Direct een berekening maken en uw verzekering afsluiten